JOIN US

加入我们
首页>> 加入我们 >>  招聘职位
招聘职位

  


    Android软件工程师     3名
    1.本科学历

    2.相关android,linux工作经验2年以上


    项目管理工程师     5 名
    1.大专学历以上

    2.沟通能力强

    3.相关工作经验2年以上


  


    简历请发送到:106033131@qq.com

深ICP备08118166号 Copyright©2016 All Rights Reserved. 深圳市合步科技有限公司